Obchodní podmínky

Provozovatel webu www.fotoatelierchodov.cz, Patrik Mareška

Informace o zpracování osobních údajů

I.Fotografické služby

Objednání

 • Termín, čas a druh fotografování se domlouvá telefonicky +420 732 931 010 či na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .
 • Potvrzením e-mailu s objednávkou nebo telefonicky klient vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami, o provedení fotografických služeb.

Platba a storno podmínky

 • Cena je splatná v den fotografování, pokud není s provozovatelem domluveno jinak.
 • U platby převodem na fakturu nejsou poskytnuty finální fotografie do doby, kdy je fakturovaná částka připsána na účet.
 • V případě doobjednání všech fotografií v plném rozlišení se účtuje částka 500 až 700,-kč, v závislosti na typu fotografické služby. Fotografie budou dodány po připsání částky na účet.
 • Rezervaci je možné zrušit zdarma do 48 hodin před začátkem fotografování. V případě zrušení rezervace nebo přesunu rezervace na jiný den za méně než 48 hodin před začátkem fotografování, je účtován poplatek 300,-Kč za úhradu času marně blokovaného ateliéru.
 • Pro Vánoční fotografování platí storno poplatek 200,-Kč, při zrušení za méně než 24 hodin nebo při nedostavení se ve smluvený termín fotografování.

Fotografování

 • Čas fotografování, který máte domluvený, prosím dodržujte, pokud přijdete později, obíráte sebe o svůj čas na focení. Vstup do ateliéru dříve než je smluvený čas, není možný.
 • Maximální délka fotografování je uvedena v ceníku balíčků a nelze ji bez dohody s fotografem jakkoli prodlužovat.
 • Pozdní příchod klienta není důvodem k prodlužování časového harmonogramu focení.
 • V případě opoždění klienta nemusí dojít k nafocení všech fotek podle balíčku.
 • Nepodaří-li se nám v daném čase (podle balíčků) z důvodu nespolupráce dítka, nafotit dostatečné množství fotografií, nemůže to být přičítáno fotografovi. Fotíme profesionální fotky, kde je občas potřeba spolupráce s rodiči na upoutání pozornosti, uklidnění a udržení dítěte v klidu. Pokud se nepodaří nafotit žádná fotografie, účtujeme si za provoz atelieru a strávený čas 500Kč/hodina.

Výběr fotografií k retuši

 • Výběr fotografií provádí klient z náhledů ošetřených vodoznakem. Odkaz na náhledy je odesílán emailem a to do 3 pracovních dnů.
 • Náhledové fotografie jsou určeny výhradně pro výběr k retušování – jsou v nízkém rozlišení, opatřeny vodoznakem a podle autorského zákona č. 121/2000 sb je zakázáno tyto fotografie jakkoliv dále upravovat nebo používat bez písemného souhlasu provozovatele.
 • Retuš fotografií nad rámec balíčku 200Kč/retuš jedné fotografie.

Dodací lhůta

 • Po výběru klienta fotek k retuši a následnému odeslání výběru fotek přes email (dle daného balíčku) začíná lhůta na zpracování fotografií.
 • Termín dodání se liší podle výběru fotografických služeb (2-6týdnů).
 • Hotovou zakázku dostane klient elektronicky odkazem ke stažení fotografií z uložiště.
 • Hotové fotografie je možné si stáhnout po dobu 3 měsíců. Následně budou fotky z uložiště odstraněny. Pokud si je klient do 3 měsíců nestáhne, fotky propadají a není možnost je znovu získat.
 • V případě nemoci, dovolené a jiných provozních potíží může být lhůta dodání úměrně prodloužena. V případě vzniku této situace budete informováni.
 • Fotografie jsou dodány ve dvou verzích a to veze pro web a verze pro tisk v plném rozlišení.
 • Fotografie můžete mít hotové expresně do 48 hodin za příplatek 200,-kč/fotografie.

Zálohování a užití fotografií

 • Klient smí použít fotografie pouze pro osobní účely, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
 • Veškeré fotografie jsou duševním majetkem fotografa a klient není oprávněn je použít pro komerční účely nebo prodej třetí straně bez písemného souhlasu fotografa.
 • Provozovatel má právo využít fotografie pro vlastní obchodní účely (web, články, propagační materiály, reklama, výstavní činnost, sociální sítě, atd.), v případně nesouhlasu se zveřejněním fotografii je nutné oznámit to písemně na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .
 • Fotografie budou zveřejněny pouze takové, aby nepoškodili nijak osobu na fotkách (erotické, intimní, důvěrné).
 • Klient je seznámen s doporučením data zálohovat na více místech a úložištích. Fotograf ručí za zálohy 1 roku od data focení a to vybraných a vyretušovaných záběrů. Ostatní data jsou po předání a odsouhlasení si zakázky mazána.

Reklamace

 • Reklamace je možná pouze na technicky nezdařilé fotografie.
 • Nespokojenost s vlastním vzhledem nemůžeme nijak ovlivnit a v žádném případě není důvodem k reklamaci.
 • Garance vrácení peněz je možná v případě nespokojenosti a to 100% ze zaplacené částky. Tuto vzniklou situaci je nutné nahlásit po zhlédnutí náhledu fotografií. Nikoliv při dodání vyretušovaných fotografií.
 • Odesláním výběru fotek k retuši klient souhlasí se zpracováním fotek bez možnosti reklamace.
 • Odsouhlasením těchto obchodních podmínek berete na vědomí autorský styl a sty zpracování – nelze ho tedy poté reklamovat.

Odpovědnost za škody

 • U fotografování dětí a zvířat je vyžadovaná součinnost rodičů a majitelů zvířat v ohledu bezpečnosti a dozoru, tak aby nedošlo k poničení vybavení ateliéru.
 • Provozovatel má právo při zaviněném poškození, odcizení či zničení technického vybavení a rekvizit, uplatnit u klienta nárok na náhradu škody a to až do výše pořizovací ceny.

II. Pronájem fotoateliéru

Všeobecné smluvní podmínky

Fotoateliér je výhradně určen k pořizování fotografických snímků, vyučování fotografických postupů a technik a jiné úzce související aktivity, osobě nebo více osobám, které si po dobu předem sjednanou objednali pronájem.

Obchodní vztah mezi nájemcem a pronajímatelem vzniká na základě telefonické nebo emailové objednávky a potvrzené ze strany pronajímatele.

Rezervace

 • Termín a čas jednorázového pronájmu se domlouvá telefonicky +420 732 931 010 nebo přes email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Rezervace je možná pouze na celé hodiny.
 • V případě dlouhodobého pronájmu dostane uživatel přihlašovací údaje do online rezervačního systému a dále již rezervace provádí v systému svépomocí. V online rezervačním systému může uživatel rezervace vytvářet a editovat, nejpozději však do 48 hodin před začátkem rezervace, poté se rezervace stává závaznou.
 • Potvrzením e-mailu s objednávkou nebo telefonicky klient vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a provozním řádem ateliéru.

Cena, platba a storno podmínky

 • Cena za pronájem fotoateliéru je stanovena dle platného ceníku vydaného pronajímatelem.
 • Platba za pronájem se provádí předem, buď hotově, nebo přes bankovní účet, pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak.
 • Při pronájmu 1 až 4 hodin je možné rezervaci zrušit zdarma do 48 hodin před začátkem pronájmu. V případě zrušení rezervace za méně než 48 hodin a více než 24 hodin, před začátkem pronájmu, je účtován poplatek 50% z celkové ceny pronájmu. Při zrušení rezervace za méně než 24 hodin před začátkem pronájmu je účtován poplatek 100% z celkové ceny pronájmu.
 • Při pronájmu 5 a více hodin je nutná záloha 100% předem, rezervace není platná dřív, než bude částka připsána na účet. V případě zrušení, záloha propadá v plné výši jako úhrada času marně blokovaného fotoateliéru.
 • V případě nedostavení se, bude nájemce požadovat 100% z celkové ceny pronájmu.
 • Provozovatel bude čekat na nájemce maximálně 15 minut po začátku rezervace. Po dohodě s provozovatelem lze fotoateliér předat do nájmu i déle než 15 minut po začátku rezervace. V případě vzniku této události bude účtován poplatek 100,-kč.
 • Pozdní příchod nájemce není důvodem pro prodlužování původně smluvené rezervace.

Předplacená permanentka a Klubové členství

 • Předplacenou permanentku je možné objednat na 10 nebo 20 hodin. Na základě objednávky bude nájemci předložena smlouva o Klubovém členství.
 • Permanentku s výhodným tarifem smí využívat pouze nájemce, který se stal Členem Klubu.
 • Cena za předplacenou permanentku je stanovena dle platného ceníku vydaného provozovatelem.
 • Nájemce se zakoupenou permanentkou obdrží přihlašovací údaje do online rezervačního systému a dále již rezervace provádí v systému svépomocí. V online rezervačním systému může uživatel rezervace vytvářet a editovat, nejpozději však do 48 hodin před začátkem rezervace, poté se rezervace stává závaznou.
 • Permanentka je platná 12 kalendářních měsíců od data vystavení. Nevyčerpané volné hodiny po 12 měsících od data vystavení propadají bez náhrady.
 • Nevyčerpané hodiny z předplacené permanentky nelze směnit za peníze.
 • Převod permanentky na jiného nájemce, je možný pouze s písemným souhlasem provozovatele.

Pravidla užívání pronajatých prostor

 • Všechny osoby v ateliéru jsou povinni se přezouvat, v případě fotografování v botách je nutné boty očistit či jinak ochránit před ušpiněním pozadí a podlahy.
 • Papírové pozadí je možné používat bezplatně po vyznačenou značku. Výrazné znečištění nebo roztržení je účtováno dle ceníku. Platí přísný zákaz pokládání pozadí za značku.
 • Uživatelé jsou povinni se chovat tak, aby svým jednáním nenarušovali chod celého domu a nerušili ostatní obyvatele nadměrným hlukem. Zejména je nutné dodržovat večerní klid po 20 hodině.
 • Bez souhlasu provozovatele nesmí být v ateliéru více než 6 osob. Při nedodržení tohoto limitu může provozovatel osoby vykázat z ateliéru, bez náhrady škody.
 • Při odchodu musí podnájemce vrátit ateliér v původním stavu vč. uklizených světel, sotfboxů, pozadí a umytého nádobí. Nájemce musí být připraven k odchodu nejpozději s koncem času rezervace, tak aby nenarušoval harmonogram provozu ateliéru.
 • Užívání pronajatých prostor nájemcem musí být v souladu s provozním řádem, který je vyvěšen v ateliéru na vchodových dveřích.
 • Provozovatel je oprávněn do pronajatých prostor kdykoli vstoupit za účelem jejich kontroly provozního řádu a obchodních podmínek. V případě zjištění porušení obchodních podmínek nebo provozního řádu, může provozovatel okamžitě vykázat všechny osoby z ateliéru, bez náhrady škody.

Vstup do ateliéru se zvířaty

 • Vstup do ateliéru se zvířaty je možný pouze se souhlasem provozovatele.
 • Vstup se zvířaty je povolen pouze v případě, že mají očištěné tlapky a srst. Na očistění je nutné si přinést vlastní pomůcky.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo znemožnit vstup do ateliéru v závislosti na velikosti a disciplíně zvířete.

Odpovědnost za škody

 • Pokud v průběhu pronájmu něco rozbijete nebo poškodíte, okamžitě tuto událost nahlaste provozovateli. V případě, že tak neučiníte, bude to považováno za hrubé porušení obchodních podmínek a provozního řádu.
 • Pokud nájemce zjistí závadu, kterou nezavinil, tak je povinen ji neprodleně nahlásit, jinak bude závada přičtena nájemci, který si ateliér pronajal.
 • Provozovatel má právo při zaviněném poškození, odcizení či zničení technického vybavení nebo jeho části, uplatnit u nájemce nárok na náhradu škody a to až do výše pořizovací ceny.
 • Za případné škody způsobené zvířetem nebo dítětem je odpovědná osoba, která si ateliér pronajala.
 • Za pohyb všech osob po ateliéru a přilehlých prostor je vždy odpovědná osoba, která si ateliér pronajala.
 • Neodpovídáme za zranění a ztrátu věcí v ateliéru a v přilehlých prostorách.

Sankce a pokuty

 • V případě zjištění znečistění ateliéru (špinavá podlaha, bahno aj.) může být podnájemci účtován poplatek 500,-kč za úklid.
 • V případě zjištění výrazného znečištění nebo roztržení papírového pozadí bude účtován poplatek 200,-kč/metr.
 • V případě zjištění znečištění vinylové pozadí bude účtován poplatek podle rozsahu znečištění, až do výše 1.500,-kč.
 • Provozovatel má právo při zaviněném poškození, odcizení či zničení technického vybavení nebo jeho části, uplatnit u nájemce nárok na náhradu škody a to až do výše pořizovací ceny.
 • V případě nedodržení konce rezervovaného času a přesahu více než 5 minut, bude účtovaná pokuta za další započatou hodinu. V případě dalšího navazující rezervace, bude nájemce donucen opustit ateliér bez náhrady škody.
 • V případě poškození, odpojení nebo zastínění kamerového systému může být udělena pokuta až do výše 10.000,-kč.

Zakázané činnosti

 • Pronajímatel nájemci výslovně zakazuje používání pronajatých prostor k pořizování pornografických materiálů, materiálů hanobících rasu, národ, etnickou nebo jinou skupinu, příp. jiných materiálů, jejichž pořizování se příčí právním předpisům České republiky.
 • V ateliéru, na chodbách a v přilehlých prostorech domu platí přísný zákaz kouření.
 • Nájemce není oprávněn vynášet jakékoli věci nacházející se v pronajatých prostorách mimo tyto prostory. Nájemce bere na vědomí, že porušením tohoto zákazu může naplnit skutkovou podstatu trestné činu krádeže ve smyslu ustanovení § 205 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník nebo neoprávněné užívání cizí věci ve smyslu ustanovení § 207 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
 • Není dovoleno povolovat šrouby na rameni se světlem.
 • U papírového pozadí platí zákaz pokládání za vyznačenou značku.
 • Zákaz vstupu se zvířaty bez předchozího souhlasu provozovatele.
 • Přísný zákaz používání vlastních externích zdrojů (baterie, žárovky, odpalovače) s vybavení fotoateliéru. Pokud uživatel chce použít vlastní vybavení, musí se předem dohodnout s pronajímatelem. V případě zjištění poškození vybavení fotoateliéru vlastním externím zdrojem je nájemce povinen uhradit vzniklé škody.
 • Přísný zákaz jakékoliv manipulace s kamerovým systémem.

Ostatní ujednání

 • Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel poskytuje pronajaté prostory k užívání třetím osobám. Nájemci tedy po skončení užívání pronajatých prostor nevzniká žádné právo k pronajatým prostorám, vybavení, rekvizitám, atd., jež jsou ve vlastnictví pronajímatele. Pokud se nájemce rozhodne pro užívání vybavení a rekvizit umístěných v pronajatých prostorách, činí tak na vlastní nebezpečí a je oprávněn užívat je pouze k běžným účelům.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo zákazu vstupu do ateliéru při hrubém nebo opakovaném porušení obchodních podmínek a provozního řádu.

 

Obchodní podmínky platné od 25.5.2018.